mandag 14. april 2008

Søknaden er sendt!

Og slik ser prioriteringen min ut foreløpig:

DINE STUDIEØNSKER FOR 2008-OPPTAKET I PRIORITERT REKKEFØLGE

PRI KODE STED STUDIUM
--- ------ ---- -------------------------------------
1. 253130 DMMH Førskolelærerutdanning
2. 194852 NTNU Pedagogikk
3. 219050 HiST Sykepleierutdanning
4. 194879 NTNU Sosialantropologi
5. 194904 NTNU Kulturminneforvaltning
6. 194880 NTNU Sosiologi
7. 194851 NTNU Medievitenskap
8. 194844 NTNU Lærerutdanning med mastergrad i språk
9. 219080 HiST Sosionomutdanning
10. 194478 NTNU Arkeologi

DMMH = Dronning Mauds Minne Høgskolen (Trondheim)
NTNU = NTNU (Trondheim)
HiST = Høgskolen i Sør-Trøndelag


Her har jeg en salig miks av mye rart, men siden man kan forandre prioriteringen frem til 1.juli, men ikke legge til nye ønsker etter 15. april, tar jeg ingen sjanser! :-)

Ingen kommentarer: