mandag 21. juli 2008

Svar fra samordna opptak

Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0317 OSLO
17. juli 2008

Svar på søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2008, tilbud om studieplass.

Du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse i henhold til Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler av 10. oktober 2005.

Du får med dette tilbud om studieplass ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige univ., Sosiologi.


Wohoooo!! Kom inn på førstevalget :-)

Ingen kommentarer: